Kamara estabilizadorea salgai
Erabili gabeko HD-2000 kamara estabilizadorea saltzen dut 100eurogatik.
Inprimatzailea salgai
Gutxi erabilitako inprimatzailea saltzen dut. Tel.:616-77 93 18
PS4 Slima saltzen dut
PS4 Slim- 1Tera, beltza saltzen dut, erabili gabe, 250 euroren truke. Bi mando (DualShock) ditu. Jolasak: NBA, Mafia III. Azarora arte bermea du. Tel.637-72 57 82
Bidali zure ordenagailua Peru eta Boliviara
Hondatuta, zaharra edo zaborretara bota behar baduzu, nik jaso, konpondu eta Federacion niñ@s del mundo ren bitartez bialduko dugu Peru eta Bolivia ko ikastetxe eta hospitaletara. e-mail: atanikz@gmail.com. Tno 655 717 666
Gasolinazko generadorea
Gasolinazko generadorea salgai. Potentzia altua dauka. Tel.: 646229654