Lan bila arratsaldez umeak zaintzen
Arratsaldetan umeak zaintzeko prest. 22 urte deukodaz eta esperientziaduna naz. Euskeraz, erderaz zein ingelesez hitz egiteko gaitasuna.
Lan bila nabil pertsonak zaintzen
Emakume nikaraguar esperientziaduna lan bila dabil pertsona nagusiak zaintzen. Barneko, kanpoko zein ordukako langile moduan lan egiteko prest. Interesa baduzu deitu tel.:632-35 60 66
Lan bila nabil pertsonak zaintzen
Mutil nikaraguar esperientziaduna lan bila dabil pertsona nagusiak zaintzen. Barneko, kanpoko zein ordukako langile moduan lan egiteko prest. Interesa baduzu deitu tel.:612-53 93 89
Lan bila nabil pertsona nagusiak zaintzen
Emakume arduratsu eta esperientzia handiduna lan bila dabil pertsona nagusiak zaintzen, gauez zein egunez. Gainera, bereaha lanean hasteko prest nago. Tel.:646-35 87 09
Barneko langile gisa lan bila
Barneko zein kanpoko langile gisa lan bila ari naiz. Orduka ere lan egiteko prest. Adinekoak edo haurrak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Deitu: 643727198 telefono zenbakira.
Adinekoak zaintzeko prest nago
Gizon heldu, autonomoetan alta emanda, klinikako tekniko auxiliarra, berezko seguro zibilarekin, adinekoak zaintzeko prest nago. Ordutegia:goizeko 7etatik arratsaldeko 15etara Elorrion-Durango
Nikaraguako emakumeak zaintza eta garbiketa lanak egingo lituzke
Esperientzia handia adinekoak zaintzen eta bestelako lanak egiteko prestutasunarekin.
IRAKASLE BEHARRA
Eskolaz kanpoko laguntza emateko pertsona bat behar dugu gure akademian. Ingelesa menperatzea ere baloratuko da.
Lan bila
Neska euskalduna garbiketa lanetan zein haurren zaintzan (esperientzia dut) lan egiteko prest. Arratsaldetan . Tlf:606-84-85-10
Barneko langilea lan bila
Emakume arduratsua lan bila. Barneko zein kanpoko langile gisa adineko pertsonak zaintzen edo haurren zaintzan lan egingo nuke. Sukaldean ere aritu naiteke. Bereala hasteko moduan: 632705225