Pertson nagusiak zaintzen ditut

Lan bila nabil pertsona nagusiak edo umeak zaintzen. Baita tabernetako garbiketa lanak egiten ere. Kanpoko, barneko edo ordukako langilea. Tel.:682-18 12 74

Berbaro Elkarteak euskara teknikaria behar du

Berbaro elkarteak administrazioan euskara teknikari lanetan aritzeko pertsona bat behar du. Eskatzen da: lizentziatura edo gradu-ikasketak izatea eta 4. hizkuntza-eskakizuna izatean. Baloratuko dugu: administrazio orokorrean eskarmentua, erabakiak hartzeko gaitasuna eta Durangaldea ezagutzea. Curriculuma eta motibazio gutuna bidaltzeko: berbaro@berbaro.eus Curriculuma aurkezteko azken eguna: urriak 5.

Kutxazain/hornitzailea behar da

Eskarmentudun kutxazain/hornitzailea behar dugu Durangoko denda baterako. carnicasgoro@gmail.com

Esperientziadun umezaina

Kaixo, Irantzu naiz. Urte askotako esperientzia daukat ume zaintzan. Basta aisialdiko be giralda naiz. Orain ordu solteetako lana edo jornada erdiko lanaren bila nabil Durangon. Interesa izanez gero deitu 644411174 zenbakira.

Txakur bat oparitzen da

Bi hilabeteko, arraza txikiko, txakur bat oparitzen da. Tel.:651-18 88 81

Hozkailua saltzen dut

Hozkailu erdiberria saltzen dut 50 euroren truke. Izozkailua ez dabil. Tel.:636-04 63 18

Pertsona nagusiak zaintzen ditut

Lan bila nabil pertsona nagusiak zaintzen barneko langile moduan. Eskarmentua eta erreferentziak ditut. Tel.:632-89 05 16

Pertsona nagusiak zaintzen ditut

Lan bila nabil pertsona nagusiak zaintzen eta tabernetan lanean. Kanpoko langilea, gauez, asteburuetan edo orduak lan egiteko prest. Tel.:699- 78 50 85

Eraikuntzan edo lorezain moduan lan bila nabil

Lan bila nabil eraikuntzako laguntzaile moduan edo lorezain bezala. Baita pertsona nagusiak zaintzen. Kanpoko zein barneko langilea, lanaldi osoan, erdian, orduka... lan egiteko prest. Tel.:612-46 01 81

Lan bila nabil pertsonak zaintzen

Lan bila nabil pertsona nagusiak edo umeak zaintzen. Baita garbiketa lanetan edo sukaldari laguntzaile moduan. Kanpoko langilea. Paperak ditut. Tel.:674-49 61 13