Farmaziak

Azaroaren 23tik 29ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

ASTELEHENA, 23

09:00-09:00

Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 24

09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8- Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 25

09:00-09:00

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 26

09:00-09:00

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, DiegoLuis Urrengoetxea 5- Zornotza

BARIKUA, 27

09:00-09:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15- Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8- Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 28

09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-13:30

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Navarro  Artekalea 6 - Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Larrañaga-Balentziaga Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Eguren, Isabel Trañabarren 15. - Abadiño

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 29

09:00-09:00

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza