Farmaziak

Uztailaren 13tik uztailaren 17ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

ASTELEHENA, 13

09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

MARTITZENA, 14

09:00-09:00

Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

EGUAZTENA, 15

09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

EGUENA, 16

09:00-09:00

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

BARIKUA, 17

09:00-09:00

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

ZAPATUA, 18

09:00-09:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-13:30

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

Jaio-Abendibar Errekakale 6. - Elorrio

DOMEKA, 19

09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

Sarasketa, DiegoLuis Urrengoetxea 5 - Zornotza