Farmaziak

Martxoaren 1etik 7ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

 ASTELEHENA, 1

09:00-09:00

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

MARTITZENA, 2

09:00-09:00

Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

EGUAZTENA, 3

09:00-09:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Ruiz, JuanEl Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8- Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

EGUENA, 4

09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14- Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8- Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

BARIKUA, 5

09:00-09:00

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

ZAPATUA, 6

09:00-09:00

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-13:30

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Navarro Artekalea 6 - Durango

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Sarria Sasikoa 17, Durango

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Larrañaga-Balentziaga Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Farmazia Matiena Trañabarren 15. - Abadiño

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - zornotza

09:00-14:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 7

09:00-09:00

Navarro  Artekalea 6 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza