Farmaziak

Irailaren 21etik 27ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

ASTELEHENA, 21

09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

MARTITZENA, 22

09:00-09:00

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8- Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

EGUAZTENA, 23

09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

EGUENA, 24

09:00-09:00

Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

BARIKUA, 25

09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

ZAPATUA, 26

09:00-09:00

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-13:30

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Mugica Andra Maria 9 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Navarro  Artekalea 6 - Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 27

09:00-09:00

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza