Farmaziak

Abuztuaren 2tik abuztuaren 8ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

ASTELEHENA, 2

09:00-09:00

Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 3

09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 4

09:00-09:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 5

09:00-09:00

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

BARIKUA, 6

09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 7

09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

09:00-13:30

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

DOMEKA, 8

09:00-09:00

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza