Urriaren 18tik 24ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

ASTELEHENA, 18

09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

MARTITZENA, 19

09:00-09:00

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

EGUAZTENA, 20

09:00-09:00

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

EGUENA, 21

09:00-09:00

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

BARIKUA, 22

09:00-09:00

Etxebarria Montevideo etorb. 2. - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

ZAPATUA, 23

09:00-09:00

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

09:00-13:30

Etxebarria Montevideo etorb. 2. - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Navarro  Artekalea 6 - Durango

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Sarria Sasikoa 17, Durango

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Larrañaga-Balentziaga Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Farmazia Matiena Trañabarren 15. - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

DOMEKA, 24

09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza