Farmaziak

Maiatzaren 18tik 24ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

 

ASTELEHENA, 18

09:00-09:00

Gaztelumendi Fray J.Abasolo 2. - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

MARTITZENA, 19

09:00-09:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

EGUAZTENA, 20

09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

EGUENA, 21

09:00-09:00

Unamunzaga Muruetatorre 8 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

BARIKUA, 22

09:00-09:00

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

ZAPATUA, 23

09:00-09:00

Navarro Artekale 6 - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-13:30

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Etxebarria Montevideo etorb. 2. - Durango

Eguren, Isabel Trañabarren 15. - Abadiño

Jaio-Abendibar Erreka 6 - Elorrio

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza

DOMEKA, 24

09:00-09:00

Etxebarria Montevideo etorb. 2. - Durango

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5- Zornotza