Farmaziak

Uztailaren 15tik 21era Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

 

ASTELEHENA, 15

09:00-09:00

Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - Durango

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 16

09:00-09:00

Navarro  Artekalea 6 - Durango

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 17

09:00-09:00

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 18

09:00-09:00

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

OSTIRALA, 19

09:00-09:00

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 20

09:00-09:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

09:00-13:30

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Jaio-Abendibar Errekakale 6. - Elorrio

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 21

09:00-09:00

Navarro  Artekalea 6 - Durango

09:00-22:00

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza