Farmaziak

Urriaren 14tik urriaren 20ra Durangaldean guardian zabalduta egongo diren farmazien zerrenda.

ASTELEHENA, 14

09:00-09:00

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 15

09:00-09:00

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 16

09:00-09:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 17

09:00-09:00

Navarro  Artekalea 6 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

OSTIRALA, 18

09:00-09:00

Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 19

09:00-09:00

Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-13:30

Mugica Andra Maria 9 - Durango

Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - Durango

Navarro  Artekalea 6 - Durango

Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango

Eguren, Isabel Trañabarren 15. - Abadiño

Jaio-Abendibar Errekakale 6. - Elorrio

Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - Zornotza

Gutierrez, Iban Txiki Otaegi 3 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar Urbitarte poligonoa, 4 P8 - Abadiño

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 20

09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

Ruiz, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza